ZAPISY ONLINE

Tańce w kręgu

TERMINY

środy 15.30 – 17.00
środy 17.00 – 18.30
środy 18.30 – 20.00

sobota 9.00-10.30
sobota 10.30-12.00

niedziela 9.00-10.30
niedziela 10.30-12.00

CZAS TRWANIA

60 min. – dzieci
90 min. – dorośli

CZĘSTOTLIWOŚĆ

4x w miesiącu / 1x w tygodniu

FORMA ZAJĘĆ

grupowe / indywidualne

LICZEBNOŚĆ GRUP

od 6 osób

KOSZT

zajęcia grupowe
120 zł / miesiąc – dorośli
90 zł / miesiąc – dzieci

zajęcia indywidualne

160 zł / 1h
220 zł / 1,5h

Tańce etniczne, pochodzenia ludowego, tańczone w kręgu zamkniętym (kształt pierścienia) lub otwartym (półkole). Najbardziej znane tańce w kręgu pochodzą z obszaru Bałkanów (Grecja, Bułgaria, Rumunia i Macedonia), z Kresów Wschodnich (Ukraina, Litwa i Białoruś), z Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Turcja, Indie) od Cyganów, od Indian (głównie z Ameryki Północnej) oraz z Rosji i Izraela. Tańce w kręgu są głęboko zakorzenione w zwyczajach i tradycjach wesel i pogrzebów oraz jako tańce powitalne i pożegnalne wszelkiego typu spotkań towarzyskich. Ich celem jest integracja osób tańczących (często wielopokoleniowa).