ZAPISY ONLINE
Celem Centrum Edukacyjnego Innovation-Pro Futuro JĘZYKI jest uczyć praktycznych umiejętności językowych, poznawać kulturę krajów i rozbudzać pasje.

Definiujemy indywidualny profil uczenia się.

Stosujemy nowatorskie programy nauczania wykorzystując wiedzę oraz metodykę nauczania języków obcych.

UCZYMY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

Zajęcia językowe w CENTRUM EDUKACYJNYM INNOVATION-PRO FUTURO to praktyczna znajomość, a nie tylko zajęcia z gramatyki. Przygotowujemy naszych słuchaczy – Dzieci i Dorosłych – do funkcjonowania w innym wymiarze językowo-kulturowym i wiemy, że w opanowaniu języka obcego oprócz przyswojenia wiedzy, bardzo ważne są  praktyczne umiejętności językowe.

ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM KSZTAŁCENIA

Podczas projektowania procesów nauczania języka kierujemy się wizją efektu końcowego, czyli znajomością języka na danym poziomie, zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego.

STWARZAMY DOSKONAŁE ŚRODOWISKO DO ROZWOJU DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ

Wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, że połączenie samoświadomości mocnych stron uczącego się wraz z przyjaznym środowiskiem nauczania przynosi znakomite wyniki.Znana powszechnie bariera językowa znika, a uczący chętnie posługują się językiem, który staje się narzędziem komunikacji.

DO ZAJĘĆ WPROWADZAMY METODĘ PRACY ZWANĄ TUTORINGIEM

Podczas zajęć stosujemy najnowsze technologie informatyczne w nauczaniu używając między innymi tablic interaktywnych, dostępu do internetu, żywych autentycznych materiałów językowych.Wprowadzamy metodę pracy zwaną tutoringiem. Jest to proces współpracy, który w naszym przekonaniu i bazując na wieloletnim doświadczeniu jest niezwykle skuteczny i niezbędny w pracy nad językiem.

W NASZYM CENTRUM ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH LUB INDYWIDUALNIE

Podczas indywidualnych spotkań, w atmosferze dialogu i szacunku, tutor wspiera oraz rozwija umiejętności językowe, zwłaszcza na poziomie fonetycznym.Opieka Metodyka gwarantuje uczącym się dobór odpowiednich metod, form zajęć oraz nakreśla indywidualną ścieżkę rozwoju.

W przypadku dzieci, Rodzic otrzymuje systematyczne informacje dotyczące postępów w nauce dziecka.

KONKURSY I CERTYFIKATY

Dla osób chętnych umożliwiamy i przygotowujemy do udziału w konkursach, olimpiadach oraz Europejskim Egzaminie TELC.Po zakończeniu danego cyklu uczenia się, uczący się otrzymuje potwierdzenie osiągniętego poziomu lub przystępuje do sesji egzaminacyjnej TELC.

Jak się zapisać? INFO
Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem TEL: (22) 861-31-30 (do 32) lub poprzez platformę elektroniczną.
ZAMÓW ONLINE
Opinie o naszych zajęciach
Zajęcia aktorskie z Pawłem Delągiem to niesamowite przeżycie dla dziecka, które z pewnością przełoży się na jego rozwój artystyczny i...
2017-03-13T11:54:16+00:00
Zajęcia aktorskie z Pawłem Delągiem to niesamowite przeżycie dla dziecka, które z pewnością przełoży się na jego rozwój artystyczny i emocjonalny. Polecam zajęcia z Pro Futuro.