SZKOŁY PRO FUTURO

ZAJĘCIA KREATYWNE

“Bez kreatywności nie byłoby rozwoju świata” – Howard Gardner

Kreatywność to pełen wyobraźni proces, którego skutki są oryginalne!

Rozwój kreatywności potrzebuje:

  • swobody myśli
  • środowiska wielozmysłowego
  • pełnej akceptacji dla krytycznego myślenia
  • interpretacji świata na wiele sposobów
  • nielinearnego myślenia o wykonaniu zadania

Takie umiejętności i postawę reprezentują nauczyciele, trenerzy prowadzący w Centrum Edukacyjnym Innovation-Pro Futuro zajęcia rozwijające w niestandardowy sposób pasje uczestników.

Proponujemy cykle zajęć podczas, których doświadczycie świata na wiele sposobów i użyjecie wielu sposobów do nadania mu sensu, w tym słów, dźwięków, muzyki, ruchu, technologii, kreski, lunety, przysłony, klocków ect…