Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2722

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2726

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3624
Certyfikacja – Innovation Pro Futuro Warszawa
SZKOŁY PRO FUTURO

CERTYFIKACJA

TELC – Europejskie egzaminy i certyfikaty językowe na 5 różnych poziomach zaawansowania.

Telc – to system egzaminów językowych stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Egzaminy TELC są w pełni porównywalne. Każdy poziom tworzony jest w odniesieniu do szczegółowych, ujednoliconych kryteriów niezależnie od języka.

Niekwestionowaną zaletą tych egzaminów jest fakt, że kładą nacisk na zdolności komunikacyjne kandydata – sprawdzona zostaje jego umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego.

Charakterystyka kursów przygotowujących do egzaminu TOEIC

Kursy przygotowawcze do certyfikatów międzynarodowych są profilowane pod kątem formuły egzaminacyjnej oraz praktycznych umiejętności posługiwania się angielskim. Szczególną uwagę zwraca się na komunikacyjny aspekt nauki języka, dzięki czemu uczestnicy kursów potrafią nie tylko radzić sobie z zadaniami egzaminacyjnymi, lecz przede wszystkim posługiwać się angielskim w mowie i piśmie na poziomie adekwatnym do stopnia zaawansowania, na jakim prowadzony jest dany kurs.

Kurs przygotowawczy do certyfikatu TOEIC Bridge
poziom podstawowy A1 – A2
Kurs ten zapewnia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu na poziomie podstawowym, wspartych umiejętnością formułowania nieskomplikowanych wypowiedzi ustnych. Stanowi wstęp do dalszej nauki języka. Przygotowuje do certyfikatu TOEIC Bridge, który nazywany jest „młodszym bratem” TOEIC. Kurs przygotowawczy do certyfikatu TOEIC Bridge może trwać 60h w semestrze oraz 90h w zależności od intensywności nauki.

Kurs przygotowawczy do certyfikatu TOEIC (Test of English for International Communication)
poziom średniozaawansowany do zaawansowanego B1 – B2
Kurs ten przygotowuje do posługiwania się językiem angielskim w kontekście zawodowym. Zawiera elementy Business English i obejmuje zagadnienia przydatne wszystkim osobom pracującym, niezależnie od branży, takie jak: podróże, oficjalna korespondencja, spotkania o charakterze służbowym, rozmowy telefoniczne itp. W trakcie kursu kształcone są wszystkie umiejętności językowe, takie jak pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Przygotowuje do prestiżowego międzynarodowego certyfikatu TOEIC, należącego do najpopularniejszych i najbardziej uznawalnych w świecie biznesu. Kurs przygotowawczy do certyfikatu TOEIC może trwać 60h w semestrze oraz 90h w zależności od intensywności nauki.