SZKOŁY PRO FUTURO

Lokalizacja Centrum Edukacyjnego

Centrum Edukacyjne Pro Futuro znajduje się w Prywatnej Szkole Podstawowej Pro Futuro

w Blizne Łaszczyńskiego przy ulicy Przyszłości 4.