SZKOŁY PRO FUTURO

Gimnastyka korekcyjna "Zdrowe plecki"

TERMINY

do uzgodnienia

CZAS TRWANIA

90 minut

CZĘSTOTLIWOŚĆ

1x w tygodniu

WIEK DZIECKA

od 6 do 10 lat

FORMA ZAJĘĆ

zabawy i zajęcia sportowe ukierunkowane na konkretne wady postawy

LICZEBNOŚĆ GRUP

do 10 osób

KOSZT

do uzgodnienia

Zajęcia polegają na zastosowaniu odpowiednich, starannie dobranych do wady ćwiczeń, które pozwalają na jej zmniejszenie lub też całkowitą korektę.

Z myślą o zdrowym rozwoju Waszych pociech prowadzimy zajęcia profilaktyczne zapobiegające wadom postawy.

Okres przedszkolny i szkolny to etap szybkiego rozwoju i kształtowania się układu mięśniowego i kostnego. To także czas, w którym należy zwrócić szczególną uwagę na kształtującą się sylwetkę dziecka i najodpowiedniejszy moment na rozpoczęcie ćwiczeń zapobiegających wadom postawy oraz podjęcie leczenia najczęściej występujących schorzeń postawy u dzieci i młodzieży. Zaniedbanie ćwiczeń korygujących może doprowadzić do zmniejszenia sprawności układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, a także do zmian zwyrodnieniowych.

W ramach zajęć prowadzimy również edukację i promocję zdrowego stylu życia, a w szczególności staramy się uświadomić dziecku zagrożenia, wynikające z faktu kształtowania się nawyku nieprawidłowego trzymania postawy w trakcie czynności codziennego życia. Dążymy do wytworzenia stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych oraz skracanie tych rozciągniętych ponad normę, zwiększenie pojemności życiowej płuc, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, znoszenie ograniczeń ruchowych oraz wzmocnienie osłabionych grup mięśni.